Màu nhạt nắng (Paperback)

Màu nhạt nắng By Pgs Bs Huynh Wynn Tran Cover Image

Màu nhạt nắng (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves, Warehouse ships in 1-5 Days

C ng về sau, t i nhận ra c i m nh t m kiếm l c i hồn Việt Nam chứ kh ng phải nước Việt Nam, kh ng phải tiếng Việt hay m n ăn Việt.

Năm 2018, t i về Việt Nam tham gia hội thảo ung thư với vai tr l diễn giả. T i c cảm gi c như m nh đến một nước ch u n i tiếng Việt. Chỉ đến khi c những khoảnh khắc vui vẻ v cảm động c ng bạn b l c cả đ m bỏ việc cả ng y ngồi ch m gi , t i mới nhớ lại m nh đ từng sống ở nơi đ y.

Sau hai tuần ở Việt Nam, t i nhớ nh v muốn về lại Mỹ. T i nhớ khu phố y n b nh chạy bộ buổi's ng quanh nh . Nhớ tiệm ăn Dim Sum c b l o t c bạc hay đẩy xe b nh cuốn t m khi gặp t i. Nhớ tiệm đậu hũ gần chỗ l m lu n được tặng k m chai sữa đậu n nh mỗi khi mua đồ ăn's ng.

T i nhận ra nơi t i ở ch nh l Việt Nam.

Việt Nam ch nh l nh t i, l m t i hằng ng y nhổ cỏ, trồng hoa, tỉa l trong vườn.

Việt Nam l ph ng kh m của t i, nơi t i kh m bệnh n i tiếng Việt mỗi ng y.

V , Việt Nam cũng l những buổi chiều t i l n ch a tr chuyện về sức khỏe, được ăn chay miễn ph .

Việt Nam xuất hiện trong ch nh cuộc sống của t i, l chất hồn Việt trong m n ăn, l giọng n i, v l văn h a trong d ng m u t i.

Việt Nam cũng l cuốn's ch n y, nơi t i ghi lại những c u chuyện tuổi thơ y u dấu.

Los Angeles, Hoa Kỳ

BS Wynn Huỳnh Trần


Product Details ISBN: 9781088109359
ISBN-10: 1088109357
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 31st, 2023
Pages: 204
Language: Vietnamese